web analytics

Archive for the ‘informatieverwerking’ Category

NLP Metafoor: Ben je soms een roodborstje?

RoodborstjeAl lezend (Vogels over de vloer, Robert Burton) over het roodborstje – omdat ik er nog wel meer foto’s van wil maken – dacht ik ineens aan het NLP Metaprogramma: Werkstijl, Individualist of Teamspeler. Roodborstjes leven solitair op een flink territorium, groter dan ze eigenlijk nodig hebben om aan voldoende voedsel te komen. Een partner tolereren ze alleen als het noodzakelijk is, in de broedtijd en tijdens de 2 weken dat ze hun jongen moeten verzorgen. Daarna is het weer uit. Read the rest of this entry »

NLP natuurtalent of …

heel gewiekst met NLP Metaprogramma Concreet?

Was vandaag bij een heeeel groot bedrijf aan het werk en stond na de lunch even buiten bij de voordeur. Een groot bedrijf met parkeerplaatsgebrek (wij gingen uiteindelijk ergens bij een hotel parkeren en namen de taxi om er te komen). Een drukte van jewelste, zo tijdens de lunch, mensen in en uit, leuk om naar te kijken. Zonnetje, lekker even naar buiten … Er stonden een paar auto’s bij de voordeur, daar mag je eigenlijk helemaal niet  parkeren, er liepen keurige mannen rond in blauwe pakken met snoertjes aan hun oren …

Read the rest of this entry »

(27) NLP Metaprogramma’s: Managementstijl

Het laatste NLP Metaprogramma in deze serie maakt duidelijk of iemand zichzelf of anderen leiding kan geven. Het maakt ook duidelijk of iemand de wens en de capaciteiten heeft om anderen leiding te geven, of liever leiding krijgt. Read the rest of this entry »

(26) NLP Metaprogramma’s: Overtuigingsstrategie (informatieverwerking)

Je gebruikt dit NLP Metaprogramma om er zeker van te zijn dat iets waar is. Hoogstwaarschijnlijk heeft je overtuigingsstrategie meer impact op je beslissingen dan je overtuigingskanaal. Read the rest of this entry »

(25) NLP Metaprogramma’s: Overtuigingskanaal (informatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma toont welk zintuiglijk kanaal primair wordt gebruikt om ergens van overtuigd te zijn, ergens voor of tegen te beslissen. Via welk kanaal krijgt iemand de informatie om een beslissing te nemen? Dit NLP Metaprogramma geeft ook aan hoe je het gemakkelijkst leert. Read the rest of this entry »

(24) NLP Metaprogramma’s: Tijdkader (informatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma heeft te maken met de manier waarop je je voorstelling van tijd organiseert. Het houdt sterk verband met de voorkeur voor korte of lange termijn denken. Het geeft een antwoord op de vraag hoe ver iemand vooruit kijkt, of in welke mate iemand improviseert. Read the rest of this entry »

(23) NLP Metaprogramma’s: Tijdsoriëntatie (informatieverwerking)

Het vijfde NLP Metaprogramma in de serie informatieverwerking is Tijdsoriëntatie. Tijd is een belangrijke factor voor de manier waarop mensen denken: hoe oriënteer je je in de tijd? Ben je vooral gefocust op het verleden, het heden of de toekomst? Read the rest of this entry »

(22) NLP Metaprogramma’s: Primaire aandacht (informatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma toont of iemand in een gezelschap eerst voor zichzelf zorgt of eerst voor anderen.

Zorgen voor zelf

Voor mensen met deze voorkeur is het belangrijker zich eerst op zichzelf te concentreren. Ze realiseren zich waarschijnlijk eerst dat ze zelf iets nodig hebben (iets te drinken of te eten bijvoorbeeld), en dan pas vragen ze de anderen of die ook iets willen, om het vervolgens te gaan halen. Dit NLP Metaprogramma wordt vaak gebruikt door topsporters of in beroepen waarin presteren van groot belang is. Deze mensen kunnen doorgaans goed voor zichzelf zorgen en reageren op anderen vanuit zichzelf. Read the rest of this entry »

(21) NLP Metaprogramma’s: Werkstijl (informatieverwerking)

Het derde NLP Metaprogramma in de serie Informatieverwerking heeft te maken met de werkstijl die iemand prefereert. Het geeft een antwoord op de vraag of iemand graag in teamverband werkt of het werk liever zelfstandig uitvoert.

Read the rest of this entry »

(20) NLP Metaprogramma’s: Denkstijl (informatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma wordt vaak verward met het vorige: Globaal of details. Echter, iemand die globaal denkt, kan ook concreet denken, en een detailgericht persoon kan heel goed abstract denken. De twee Metaprogramma’s Abstract en Concreet vullen elkaar aan. Bij de uitvoering van een project zullen deze Metaprogramma’s de volgende impact hebben:
Read the rest of this entry »

(19) NLP Metaprogramma’s: Informatieomvang (informatieverwerking)

Mensen kunnen 7 +/- 2 deeltjes informatie tegelijkertijd bewust verwerken, met andere woorden: 5 – 9 deeltjes. Zo’n deeltje (informatie-eenheid) kan een willekeurige hoeveelheid informatie bevatten. Detailgerichte mensen kunnen weinig met globale informatie, net zoals globaal gerichte mensen gedetailleerde informatie niet goed kunnen verwerken. Daarom is dit NLP Metaprogramma belangrijk voor communicatie in het algemeen, tijdens trainingen en bij leidinggeven. Twee mensen met tegenovergestelde voorkeuren in dit NLP Metaprogramma lopen een grote kans op misverstanden en daardoor op conflicten. Tegelijkertijd kunnen ze elkaar perfect aanvullen.

Read the rest of this entry »

NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën