web analytics

Archive for the ‘woordenlijst’ Category

NLP: 5 Vormvoorwaarden om je doelen te bereiken

Doel bereikenDoelen bereiken is eigenlijk een dagelijkse bezigheid. Alles wat je wilt doen of wilt gaan doen is een doel. Net zoiets als beslissen of kiezen.

“Ik wil morgen om zeven uur opstaan omdat ik, voordat ik ga trainen, nog even in de tuin wil zitten om naar de vogels te kijken”. Ik heb dat besloten, gekozen voor een tijdstip en tegelijkertijd een paar doelen gesteld. Read the rest of this entry »

NLP Synesthesie – My name is Luca

NLP Woordenlijst:

Overlappingen tussen twee representatiesystemen die gekarakteriseerd kunnen worden door fenomenen zoals ‘zien-voelen’, waarbij een persoon het gevoel ontleent aan wat hij ziet en ‘horen-voelen’ circuits, waarbij de persoon het gevoel ontleent aan wat hij hoort. Alle zintuigen kunnen zo gecombineerd worden. Read the rest of this entry »

NLP Predikaten

Woordenlijst:

Predikaten: proceswoorden (zoals werkwoorden, bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden) die iemand gebruikt om een onderwerp te beschrijven. In NLP worden predikaten gebruikt om te achterhalen welk representatiesysteem iemand op een bepaald moment gebruikt om informatie te verwerken. Read the rest of this entry »

NLP en Overtuigingen

Overtuiging

Generalisatie waar je veel waarde hecht aan:

 1. oorzaak,
 2. betekenis en
 3. grenzen in
  • de wereld om je heen,
  • je gedrag,
  • je capaciteiten en
  • je identiteit

Overtuigingen functioneren op een ander niveau dan de concrete realiteit en doen dienst om onze perceptie van de realiteit te interpreteren en te leiden. Vaak door ze te koppelen aan onze criteria voor waarden. Het is bekend dat overtuigingen zeer moeilijk te veranderen zijn met de typische regels van logisch of rationeel denken. (Richard Bandler, Time for a change) Read the rest of this entry »

NLP en Context

Context (context)

NLP woordenlijst:

De context is het kader waarbinnen zich een specifieke situatie voordoet. De context bepaalt vaak hoe een specifieke ervaring of gebeurtenis wordt geïnterpreteerd.

Van Dale:

Verband waarin iets zich voordoet. Read the rest of this entry »

NLP Kalibreren is de kunst van luisteren en observeren

of volgens Bandlers NLP woordenlijst:

Het leren herkennen van onbewuste, non-verbale reacties van iemand anders tijdens een interactie door waarneembare reacties te koppelen aan interne reacties.

of volgens Louis, een van onze deelnemers ooit:

“Tegen de tijd dat je tijdens het pokeren door hebt dat iemand bluft, dan heb je goed gekalibreerd.” Read the rest of this entry »

NLP Woordenlijst

De vaak gebruikte NLP-termen, vertaald door Ben Licher uit: “Time for a change”, Richard Bandler.

Read the rest of this entry »

NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën