web analytics

Archive for the ‘Milton’ Category

Milton Model: Syntactische dubbelzinnigheid

Een voorbeeld van syntactische ambiguïteit (dubbelzinnigheid) is de volgende zin:

“De hoofdstukken I en II van dit boek bevatten meer gedetailleerde beschrijvingen van het gebruik van causale modellering.”

‘Meer’ kan gebruikt worden om aan te duiden dat het om een groter aantal gaat (meer beschrijvingen), of om een vergelijkende trap (gedetailleerdere beschrijvingen). Read the rest of this entry »

NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën