web analytics

Archive for the ‘motivatiefactoren’ Category

NLP Metaprogramma’s – waarden

Ik krijg steeds meer vragen van NLP-ers die niet bij RaVisie hun NLP Opleiding gedaan hebben en beantwoord die altijd trouw. De correspondentie met C. staat in een apart mapje n m’n Outlook. Om ooit nog eens te publiceren. C’s vragen zijn doelgericht en ik kan de vragen meestal heel snel beantwoorden. Read the rest of this entry »

(12) NLP Metaprogramma’s: samenvatting motievatiefactoren

Ondertussen heb ik een aparte bladzijde gemaakt waarop alle NLP Metaprogramma’s overzichtelijk op een rijtje staan. De voltooide stukken hebben een link.

De laatste stukken gingen over de

Motivatiefactoren

  1. Waarden, doelwaarden en bestaande waarden
  2. Motieven, invloed, waardering en resultaatgerichtheid
  3. Richting, weg van en naartoe
  4. Referentiekader, interne of externe referentie
  5. Planningstijl, opties en procedures

Wat zijn de manieren waarop iemand gemotiveerd wordt of zichzelf motiveert om de dingen te doen zoals hij ze doet.

Read the rest of this entry »

(11) NLP Metaprogramma’s: Planningstijl (motivatiefactoren)

Het NLP Metaprogramma Planningstijl zegt iets over waarom mensen op een bepaalde manier handelen of dingen doen. Het laat zien dat sommige mensen eerder in opties en keuzemogelijkheden denken, terwijl anderen gebruikmaken van bestaande manieren om een bepaalde taak uit te voeren. Beide voorkeuren zijn belangrijk en waardevol in een team. Maar ze kunnen ook een bron van conflict vormen, als teamleden de verschillende planningstijlen niet als aanvullend zien.

Read the rest of this entry »

(10) NLP Metaprogramma’s: Referentiekaders (motivatiefactoren)

Dit NLP Metaprogramma heeft te maken met de manier waarop je het resultaat van je inspanningen beoordeelt. Sommige mensen hebben een innerlijk weten over wat ze goed of slecht hebben gedaan, terwijl anderen feedback van buitenaf nodig hebben. Deze verschillende manieren van denken kunnen leiden tot misverstanden, bijvoorbeeld als een manager met een interne referentie zijn werknemer nooit prijst (“Hij weet zelf wel dat hij goed werk doet!”). De werknemer raakt gefrustreerd, als hij een externe referentie heeft en feedback nodig heeft.

Read the rest of this entry »

(9) NLP Metaprogramma’s: Richting (motivatiefactoren)

Het NLP Metaprogramma ‘Richting’ bestaat uit twee onderverdelingen: ‘Weg van’ en ‘Naartoe’. Mensen richten hun aandacht op potentiële problemen, òf op de doelen die ze willen bereiken. Het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille: iemand kan naar een doel toe bewegen, of van een probleem weg bewegen (en is daardoor onderweg naar een doel). Soms wordt het verlangen om een zeker punt te bereiken veroorzaakt door een nog sterker verlangen om de huidige situatie te veranderen. Omgekeerd kan achter de wil om een probleem op te lossen, de wens liggen om een bepaald doel te bereiken. Is het kitten weg van of gaat ze naar toe?
Read the rest of this entry »

(8) NLP Metaprogramma’s: Motieven (motivatiefactoren)

Aan de basis van elke actie liggen drie mogelijke motieven ten grondslag: invloed, waardering en resultaatgerichtheid. Deze motieven zijn nauw verbonden met je waarden. Als je weet hoe je jezelf kunt motiveren, geloof je doorgaans dat je anderen ook gemakkelijk motiveert en kàn je dat ook. Dit geldt alleen bij mensen die dezelfde motivatiestructuur hebben. Kennis van deze NLP Metaprogramma’s vergroot je mensenkennis en het vermogen jezelf en anderen te motiveren.

Read the rest of this entry »

(7) NLP Metaprogramma’s: Waarden (motivatiefactoren)

Nu het deel over de NLP Metaprogramma’s ‘Waarneming’ is afgerond, ga ik verder met de hoofdgroep Motievatiefactoren. De eerste is: ‘Waarden‘.

Emoties zijn boodschappen van je onbewuste en zijn nauw verbonden met je waarden. Waarden zijn een soort kompas dat richting geeft aan je denken en handelen. Ze hebben de functie van ‘aandachtfilter’ en ‘selectiemechanisme’. Waarden helpen je om zaken te evalueren. Het zijn criteria voor goed of slecht, kwaliteit of niet. Je richt je op zaken die belangrijk voor je zijn: dat zijn je doelwaarden. Of je concentreert je op wat je ‘bestaande waarden‘ bedreigt.

Read the rest of this entry »

NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën