web analytics

(19) NLP Metaprogramma’s: Informatieomvang (informatieverwerking)

Mensen kunnen 7 +/- 2 deeltjes informatie tegelijkertijd bewust verwerken, met andere woorden: 5 – 9 deeltjes. Zo’n deeltje (informatie-eenheid) kan een willekeurige hoeveelheid informatie bevatten. Detailgerichte mensen kunnen weinig met globale informatie, net zoals globaal gerichte mensen gedetailleerde informatie niet goed kunnen verwerken. Daarom is dit NLP Metaprogramma belangrijk voor communicatie in het algemeen, tijdens trainingen en bij leidinggeven. Twee mensen met tegenovergestelde voorkeuren in dit NLP Metaprogramma lopen een grote kans op misverstanden en daardoor op conflicten. Tegelijkertijd kunnen ze elkaar perfect aanvullen.

De kunst om de omvang van informatie aan te passen aan de voorkeur van iemand is een belangrijke factor in leidinggevende capaciteiten.

Globaal

Als je deze voorkeur hebt, dan kan je goed generaliseren. Je hebt graag overzicht. De deeltjes die je gebruikt bevatten grovere en meer globale informatie. Je concentreert je op de algemene richting van een project. Je ziet gemakkelijk verbanden en basisstructuren. Je werkt het best als je details naar anderen kan delegeren. Je leerstijl is van globaal naar gedetailleerd (deductief). Waarschijnlijk lees je eerst de inhoudsopgave en de koppen en beslist dan welk deel van een rapport of boek je gaat bestuderen. Je zit graag achterin de zaal zodat je alles kunt overzien. Je zegt: “… we hebben een goed gesprek gehad.”

Details

Als je het NLP Metaprogramma details als voorkeur hebt, dan concentreer je je op de details van een taak. Details zijn belangrijk voor je. De deeltjes die je gebuikt bevatten vele gedetailleerde stukjes informatie en hebben een fijnere structuur. Ze hebben te maken met de elementen en onderdelen van een project. Precisie en nauwgezetheid zijn belangrijk voor je. Je leerstijl is van gedetailleerd naar globaal (inductief). Je begint op bladzijde 1 te leren. Tijdens een lezing zit je graag op de voorste rij, zo dicht mogelijk bij de spreker om zodoende geen enkel detail te missen. Je zegt: ” … we hebben gisterochtend om 10 uur, voor de koffie, een goed gesprek gehad over de nieuwe plannen en P. zei dat: …, de koffie was trouwens erg lekker en P. had een leuke groene trui aan …”

Laat een bericht achter

NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën