web analytics

Archive for the ‘opzet’ Category

NLP niet SMART, wel slim

NLPSmartIn NLP werken we ook aan het behalen van doelen. Die doelstellingen moeten aan 5 vormvoorwaarden voldoen en RaVisie doet dat met OPZET. Met opzet je doelen bereiken. Als we dat uitleggen beginnen heel veel mensen te knikken, zeggen dan: “Oh ja, SMART”. En denken dat SMART hetzelfde is als OPZET, of die 5 NLP vormvoorwaarden.

Laat ik je uit de droom helpen. SMART heeft niets met NLP te maken. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar, Tijdgebonden of varianten daarvan en wordt gebruikt in projectmanagement om te checken of de doelen die gesteld zijn inderdaad voldoen aan de eisen van dat project. Op de Engelstalige WIKI vind je de varianten.

Read the rest of this entry »

De Logische Niveaus

De Logische Niveaus maken het makkelijker om je doelen te bereiken en gewenste veranderingen op bijvoorbeeld gedragsniveau, overtuigingenniveau, identiteitsniveau of spiritualiteitsniveau te formuleren.

Principe van het NLP-model
Het NLP-model van Logische Niveaus is ontwikkeld door Gregory Bateson en uitgewerkt door Robert Dilts en bestaat uit 6 niveaus. Iedereen leeft tegelijkertijd op de 6 niveaus (bewust of onbewust). Het model gaat ervan uit dat zaken van een niveau doorwerken op de onderliggende niveaus (zowel bekrachtigend als beperkend). Een verandering op het niveau “overtuigingen” resulteert in veranderingen op de 3 onderliggende niveaus, terwijl een verandering op het niveau van “gedrag” alleen resulteert in veranderingen op het niveau “omgeving”.
Veranderingen op lagere niveaus kunnen soms veranderingen op hogere niveaus teweegbrengen. Je kunt het model op allerlei situaties loslaten.

Read the rest of this entry »

NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën