web analytics

Archive for the ‘referentiekader’ Category

(10) NLP Metaprogramma’s: Referentiekaders (motivatiefactoren)

Dit NLP Metaprogramma heeft te maken met de manier waarop je het resultaat van je inspanningen beoordeelt. Sommige mensen hebben een innerlijk weten over wat ze goed of slecht hebben gedaan, terwijl anderen feedback van buitenaf nodig hebben. Deze verschillende manieren van denken kunnen leiden tot misverstanden, bijvoorbeeld als een manager met een interne referentie zijn werknemer nooit prijst (“Hij weet zelf wel dat hij goed werk doet!”). De werknemer raakt gefrustreerd, als hij een externe referentie heeft en feedback nodig heeft.

Read the rest of this entry »

NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën