web analytics

Metamodel

Generalisaties

 1. Universal quantifiers (universele hoeveelheidswoorden)
 2. Modal operators (limiterende noodzakelijkheid)
 3. General referential index (algemeenheden)

Weglatingen

 1. Lost performative (weglaten oorspronkelijke bron)
 2. Deletion (eenvoudige weglating)
 3. Lack of referential index (ontbreken van een referentie)
 4. Unspecified verbs (vaag of algemeen werkwoord)

Vervormingen

 1. Mind reading (gedachten lezen)
 2. Cause and Effect (oorzaak en gevolg)
 3. Comparisons (vergelijkingen)
 4. Complex equivalency (gecompliceerde/samengestelde vergelijking)
 5. Nominalisation (nominalisatie)

Literatuur:

 • Bandler, Richard, and John Grinder (1975), The Structure of Magic – I: A Book About Language and Therapy. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books. “De struktuur van de magie”. Ambo.
 • Bandler, Richard, and John Grinder (1976), The Structure of Magic II. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.
NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën