web analytics

Archive for the ‘Milton Model’ Category

NLP Milton Model: Informatie weglaten

Milton Informatie weglaten

Welke voet?

Informatie verzamelen. In het Milton-model heet dit onderdeel ‘informatie weglaten’ en het is voor hypnotische doeleinden het nuttigste van de drie patronen (Informatie verzamelen, Overtreding van de Semantische vormvoorwaarden en Beperken van het model van de spreker). Het bestaat uit de vier volgende subcategorieën: Read the rest of this entry »

Alpha in een Alfa Romeo

alfa_romeo_staatSoms, nou ja heel vaak, heb ik heel veel plezier. Kwam er net achter dat iemand m’n stukje: “NLP en grammatica hebben niet” heeft gekopieerd (keurig met link en bronvermelding) om met humor iemand anders te wijzen op het verschil tussen kunnen en kennen. In een forum. Een forum over een Alfa Romeo! Als ze nu niet in die alpha staat komen dan weet ik het ook niet meer.

In elk geval is dit een schoolvoorbeeld van een Fonetische dubbelzinningheid uit het NLP Milton Model.

NLP Milton Model: Loos onderwerp

NLP Milton Model: Loos onderwerp is een onderdeel van het taalpatroon: Overtreding van de semantische vormvoorwaarden, dat kan je in het overzicht van het Milton Model terugvinden.

Bij oordelen waarin de persoon die het oordeel geeft in de zin ontbreekt, spreken we van een loos onderwerp. Dit soort uitspraken kan effectief zijn om vooronderstellingen te uiten, zoals in de onderstaande voorbeelden:

“Het is goed dat je je zo gemakkelijk ontspant.”

“Het is niet belangrijk dat je helemaal in je stoel wegzakt.”

Als je dit soort zinnen uit het NLP Milton Model gebruikt hoeft de luisteraar, die in hypnose wil, zich niet af te vragen of Jan of Piet gelijk heeft. Het is gewoon zo. Daardoor kan hij/zij makkelijker ontspannen.

NLP Hypnotische taalpatronen, het Milton Model

Milton Erickson maakte in zijn hypnotische werk zeer systematisch en vaak op ongebruikelijke manieren gebruik van taal. Deze patronen werden voor het eerst beschreven door Richard Bandler en John Grinder in hun boek ‘Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson M.D., Vol.I’. Read the rest of this entry »

NLP Milton Model: Citaten

Dit Milton taalpatroon houdt in dat je iets wat je iemand wilt zeggen, presenteert alsof je tussen aanhalingstekens weergeeft wat iemand anders op een ander moment op een andere plaats heeft gezegd.

Citaten kunnen worden gebruikt om een boodschap over te brengen zonder er de verantwoordelijkheid voor te nemen. Omdat je blijkbaar iets herhaalt wat een ander op een ander moment heeft gezegd, zal de ander vaak op de boodschap reageren zonder zich bewust te zijn waarop hij precies reageert of wie verantwoordelijk is voor de boodschap. Read the rest of this entry »

Gedachtelezen, één van de Milton taalpatronen

In het NLP Metamodel heb ik “Gedachtelezen” al beschreven.

In het NLP Miltonmodel, tijdens hypnoses, wordt dit taalpatroon met opzet gebruikt. Doen alsof je weet wat een andere persoon innerlijk ervaart (denkt), kan een effectief instrument zijn om je geloofwaardigheid als hypnotiseur te versterken, zolang je maar gebruik maakt van gegeneraliseerde taalpatronen. Read the rest of this entry »

NLP Milton Model: Nominalisaties

Way out Binnen NLP worden nominalisaties op verschillende manieren gebruikt. Nominalisaties zijn werkwoorden en bijvoeglijk naamwoorden die omgezet zijn naar een zelfstandig naamwoord. Ze zijn niet tastbaar – ze kunnen niet gezien, aangeraakt, gevoeld of gehoord worden. Read the rest of this entry »

NLP mij beats Wikipedia worldwide …

Ik schreef net op m’n hyve dat je het nooit kan winnen van Wikipedea in Zoekmachines en toen keek ik even Milton Model na omdat ik daar nu over aan het schrijven ben: Read the rest of this entry »

Milton Model: Dubbelzinnigheid

Queen Anne's LaceDubbelzinnigheid

Dubbelzinnigheid of ambiguïteit treedt op als een zin, uitdrukking of woord meer dan één mogelijke betekenis heeft. Ambiguïteit is een belangrijk hulpmiddel dat kan leiden tot een lichte verwarring en desoriëntatie, die nuttig is om een veranderde bewustzijnstoestand tot stand te brengen. In een normaal gesprek worden ondubbelzinnige uitspraken zeer op prijs gesteld; in hypnose volgens Milton Erickson geldt vaak het tegenovergestelde. Read the rest of this entry »

Milton Model: Analoge markering

Ingesloten opdrachten zijn bijzonder krachtig als ze worden gecombineerd met analoge markering. Analoge markering betekent dat je de opdracht van de rest van de zin onderscheidt door een vorm van non-verbaal analoog gedrag. Read the rest of this entry »

NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën