web analytics

Archive for the ‘motivatieverwerking’ Category

Successtrategie en de 8 NLP Metaprogramma’s waar die op gebaseerd is

Het modelleren van Walt Disney, beroemd vanwege de tekenfilms en een bijzonder succesvol zakenman, door Robert Dilts leverde deze Successtrategie op. In het vorige artikel beschreef ik wat Visie, Realisatie en Kwaliteitsbewaking betekenen. Hieronder de 8 NLP Programma’s en je voorkeuren die ervoor zorgen dat jouw Successtrategie bijvoorbeeld Visie is. Read the rest of this entry »

(16) NLP Successtrategie, motivatiefactoren

De Successtrategie geeft informatie over persoonlijke voorkeuren bij het realiseren van projecten en dergelijke. Het laat zien of iemand de fase van de visie, van de realisatie of van de kwaliteitsbewaking het liefst voor z’n rekening neemt. De meeste mensen kunnen goed overweg met één onderdeel van een project en hebben moeite met de andere. In een team is het handig om mensen met verschillende voorkeuren te hebben, hoewel dit ook kans op conflicten geeft. Read the rest of this entry »

(18) Samenvatting NLP Metaprogramma’s: ‘Motivatieverwerking’

17 juli: Dit artikel ben ik kwijt uit de database. Ga ik opnieuw schrijven :-).

(17) NLP Metaprogramma’s: Werkoriëntatie (motivatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma laat zien of iemand de nadruk legt op de taak zelf of op de mensen die ermee gemoeid zijn. Belangrijk bij het samenstellen van teams en voor samenwerken met anderen.

Relatie

Als je relatiegericht bent, dan vind je het belangrijk dat je het met alle leden van een team goed kunt vinden. Als Relatie heel sterk je voorkeur is, dan kan dat zelfs ten koste van je taken gaan. Je richt je aandacht vooral op andere mensen en op de onderlinge sfeer. Je houdt rekening met anderen.

Read the rest of this entry »

(15) NLP Metaprogramma’s: Reactie (motivatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma heeft twee kanten. Het laat zien hoe iemand het eens of oneens is met een ander.

Gelijk

Mensen met deze voorkeur conformeren zich. Ze doen normaal gesproken wat ze wordt gezegd. Ze zijn teamgericht en maken gemakkelijk afspraken.

Polariteit/Tegenovergesteld

Voorkeur voor dit NLP Metaprogramma komt niet veel voor (bij 5 – 10% van de mensen). Met deze voorkeur reageer je tegenovergesteld: je doet precies het tegenovergestelde. Dit is een afgrenzende reactie om je eigen onafhankelijkheid te onderstrepen.

Read the rest of this entry »

(14) NLP Metaprogramma’s: Vergelijking (motivatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma vertegenwoordigt een overheersend element van de persoonlijkheid. Het valt onder die structuren die we gebruiken om dingen te begrijpen en om keuzes te maken. Om iets te kunnen begrijpen, zoek je misschien eerst naar overeenkomsten, anderen zoeken misschien eerst naar verschillen, om de feiten aan de hand daarvan in te delen. Beide voorkeuren zijn zeer belangrijk in je leven. Ze tonen aan hoe je de buitenwereld vergelijkt met je interne referentiekader.

Read the rest of this entry »

(13) NLP Metaprogramma’s: Niveau van activiteit (motivatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma heeft te maken met de snelheid waarmee je acteert of reageert. De manier waarop je over actie denkt.

Preactief

Als je deze voorkeur hebt dan reageer je preventief, ook als dat waar je op reageert niet eens werkelijk gebeurt. Voorbeeld: als je een verslag moet schrijven en de deadline is over vier weken, dan begin je eraan voordat de vergadering begint, door alvast een schema te maken ofzo. Je handelt van tevoren en op tijd. Dit NLP Metaprogramma doet denken aan een ‘voorbehoedmiddel’.

In het Nederlands wordt ook de term Proactief gebruikt om dit NLP Metaprogramma aan te geven. Taalkundig fout. Pro betekent dat je ergens vòòr bent, je bent het ergens mee eens. Pro het milieubeleid. Pre is een voorvoegsel van tijd. Prehistorie, pre huppeldepup tijdperk. En dat is wat mensen met deze voorkeur doen. Voordat het tijd is dat er iets gebeurt …

Read the rest of this entry »

NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën