web analytics

Nog wat NLP Rapport

Indirecte afstemming (kruislings matchen)

Maak rapport met een lichaamsdeel van iemand met een ander lichaamsdeel van jezelf. Kruis je vingers als iemand zijn benen kruist. Pas bijvoorbeeld je spreektempo aan aan de ademhaling van de ander of volg het ritme door zachtjes met je vinger op je benen te tikken.

Matchen/mismatchen

Dit zijn uitdrukkingen die worden gebruikt voor rapport maken (matchen) of juist niet (mismatchen); ze hebben nòg een betekenis.

Matchen benadrukt wat er is. Bijvoorbeeld: wat een heerlijk weer, ik heb lekker gegeten, ik ben moe, wat een mooie planten staan hier.

Het tegenovergestelde is mismatchen. Dan ligt de nadruk op wat er niet is. Je formuleert iets negatief. Bijvoorbeeld: het weer was niet slecht; ik heb niet onaardig gegeten; ik ben niet fit, er hangen hier geen gordijnen.

Mismatchen is niet beter dan matchen of omgekeerd. Het is de manier waarop iemand zich uitdrukt en naar de wereld kijkt. Het NLP Metaprogramma ‘Vergelijking’, overeenkomst of verschil gaat ook hierover. Matchers zijn fijn in een projectteam, maar koester die mismatcher!

Je kunt ook jezelf (mis)matchen. Als ik me blij en enthousiast voel en dat in woorden en gedrag ook zo naar buiten breng, dan match ik mezelf; dan ben ik congruent.

Als ik me blij en enthousiast voel en toch met dat poker face blijf zitten, mismatch ik mezelf. Ook lastig voor anderen om te weten hoe het zit. In NLP noem je dat ‘incongruent’.

De in NLP vaak gebruikte uitdrukking: “Walk your talk“, oftewel, “doe wat je zegt” slaat hier op.

Zoals je op toon, houding, spreektempo et cetera kunt matchen, kun je er ook op mismatchen.

Als je een eind aan een gesprek wilt maken kan je subtiel gaan mismatchen, beetje bij beetje. Die ander voelt dan wel aan dat het tijd is om op te stappen. Als je niet zo subtiel mismacht, plotseling het rapport verbreekt, dan is die ander gelijk van slag. Stokt, komt niet meer uit z’n woorden …

En als je goed bent in subtiel rapport maken, en die ander verbreekt dat rapport, en je gaat weer in rapport en die ander verbreekt dat weer … allemaal op onbewust niveau … ga dan maar iets anders doen.

Andere artikelen over NLP Rapport:

Laat een bericht achter

NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën