web analytics

Het nut van rapport maken: Pacing en Leading

Behalve dat het maken van rapport een betere relatie met iemand tot stand brengt, zet je het ook in om te kunnen leiden.

Pacing and leading

Betekent dat je eerst de ander volgt (pacing) met het doel te gaan leiden (leading).

Als je subtiel en elegant iemand vanuit zijn eigen toestand leidt naar een andere toestand noemt NLP dat leading. Als je rapport hebt gemaakt door te volgen, dan kun je gaan leiden door in je gedrag kleine veranderingen aan te brengen. Bijvoorbeeld je stem harder of zachter te laten klinken of je lichaamshouding te veranderen. De ander gaat dan onbewust met je mee. Je kan dan stap voor stap verder gaan met het veranderen van je gedrag.

De bedoeling van volgen en daarna leiden is iemand naar een ander (gewenst) gedrag brengen. Bijvoorbeeld een depressieve houding veranderen in een energieke houding, een gesloten houding in een open houding.

Je kan ook iemand helpen door rapport te maken

Als iemand het nodig heeft om een bepaald gebaar te maken voordat hij het juiste woord kan zeggen, kun jij hem helpen door dat gebaar te maken. Vorige week, tijdens een NLP Practitioner opleiding zag ik dat een van de deelnemers telkens vòòr een oefening de instructies ging lezen op een bepaalde manier; naar de tekst kijken, in zichzelf mompelen en ritmische handgebaren maken.
Toen ze een redelijk gecompliceerde oefening wilde voorbereiden en ze haar syllabus niet kon vinden, heb ik haar verteld wat de stappen zijn en tegelijkertijd haar gebaren gemaakt. Ze kon de stappen gewoon onthouden en heeft het proces perfect begeleidt. Toen we het er later over hadden was ze zich er niet van bewust dat ik die gebaren maakte, wist alleen dat toen ik het vertelde ze dacht: “Oh, eitje, dat doe ik wel.”

We gebruiken NLP om je NLP te leren :-).

Andere artikelen over NLP Rapport:

Laat een bericht achter

NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën